English
Français
Utgrävningar
Sedan 1996 deltar jag i utgrävningar både i Frankrike och i utlandet. Mitt deltagande gäller både klassika utgrävningar (kartlägning av lagerföljder, upptagning av borrkärnor och framgrävningar av fossiler, ...) och undersökningar av nya terränger för att finna gynsamma platser för framtider utgrävningar i utlandet. Sedan 2003 deltar jag i ledningen av utgrävningar i utlandet.


UTOMLANDS

Spanien
2003-2007 leder jag utgrävningar tillsammans med Direktören Isidro Toro Moyano i Fuente Nuve 3 (Andalusien), nedre Pleistosen (omkring 1,2 miljoner år). Delta till följd av samarbete mellan förhistoria departementet vid Muséum national d'Histoire naturelle (Paris) och kulturdepartementet i Andalusien, Direktör, Isidro Toro Moyano.
Turkiet
Från den 31 juli till den 1 september merdverkade jag vid utgrävningar i Karaïn E (Anatolien). Detta på grund av ett samarbete mellan I förhistoria departementet vid Museum National d'Histoire naturelle (Paris) och Universitetet i Ankara. Direktör: Professor H. de Lumley (Frankrike) och Professor Isin Yalcinkaya (Turkiet).
Pakistan
Från den 8 juli till den 16 agusti 1996 sökte jag tilssammans med en grupp forskare efter förhistoriska fornminen in norra Pakistan. Detta till följd av ett samarbete mellan förhistoria departementet vid Museum national d'Histoire naturelle (Paris) och avdelningen för arkeologi vid universitetet i Peshawar. Se Forskningsuppdraget på Franska utrikesdepartementets hemsida (sammandrag på engelska; hell text på franska).

FRANKRIKE

Nice (Lazaret)
Sedan 1997 deltar jag några veckor varje år i utgrävningarna på denna plats och lär unga medarbetare utgrävnings teknikerna. Jag deltar ochså i lägrets praktiska liv.
Tautavel (Caune de l'Arago)
April 1996.
Kontakta mig
Neandertal , Neanderthal , Homme moderne , Homo sapiens , Homo sapiens sapiens , Homo neanderthalensis , Homo sapiens neanderthalensis , Épaule , Architecture , Biomécanique , Humérus , Scapula , Omoplate , Évolution , Extinction , Spéciation